POIR.01.01.01-00-0924/17

"Opracowanie innowacyjnego produktu i technologii obejmujących inteligentne algorytmy, oprogramowanie oraz sensory do automatycznego alokowania przyczynowo-skutkowego kosztów z zastosowaniem nowoczesnego rachunku kosztów (NRK) w podmiotach o wysokim poziomie skomplikowania procesów technologicznych"

Termin realizacji:

09.11.2018 - 08.11.2020

Źródła finansowania Projektu:

Wartość projektu: 5 256 274,51 zł
Kwota dofinansowania: 4 070 457,73 zł

Podpisanie umowy o dofinansowanie do projektu

Meritus Systemy Informatyczne sp. z o.o. w dniu 26 listopada 2018r. podpisała umowę z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju o dofinansowanie projektu, w ramach Działania 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Więcej ›