‹ Powrót

Zakończenie realizacji projektu

Spółka Meritus Systemy Informatyczne sp. z o.o. w dniu 31 grudnia 2020 r. (Beneficjent) odebrała wyniki prac badawczo – rozwojowych realizowanych przez jest Sieć Badawczą ŁUKASIEWICZ - Instytut Tele- i Radiotechniczny z siedzibą w Warszawie, Wykonawcę prac projektowych.

Zgodnie z Umową o dofinansowanie i harmonogramem rzeczowo-finansowym, Wykonawca zrealizował pięć zadań:

Zadanie 1. Opracowanie czujnika UWB: dokumentacja produkcyjna oraz dwie sztuki prototypowe.
Wartość prac: 98 400,00 zł
Zadanie 2. Opracowanie bramki UWB: dokumentacja produkcyjna oraz dwie sztuki prototypowe.
Wartość prac: 61 500,00 zł
Zadanie 3. Konsultacje i testy z użytkownikami końcowymi systemu.
Wartość prac: 3 198,00 zł
Zadanie 4. Opracowanie finalnej dokumentacji projektowej, przygotowanie dokumentacji do certyfikacji urządzeń.
Wartość prac: 24 600,00 zł
Zadanie 5. Przeprowadzenie badań inżynierskich czujnika UWB i bramki UWB.
Wartość prac: 58 302,00 zł

W wyniku Projektu powstała technologia w formie pełnej dokumentacji produkcyjnej pozwalająca na wyprodukowanie czujników UWB (tagów) oraz bramek UWB pracujących w technologii UWB (Ultra Wideband) w paśmie 5 GHz. Powstała technologia odczytywania danych wszystkich czujników UWB (tagów) oraz synchronizowania ich w czasie w taki sposób, że wszystkie odczyty dotyczą tego samego punktu w czasie. Ponadto, dodatkowe oprogramowanie wbudowane w bramki UWB pozwala określać położenie danego czujnika (tagu).

Czujniki UWB (tagi) są kompaktowe, są produktem zawierającym kilka elementów we wspólnej obudowie, o rozmiarach nie przekraczających rozmiarów 55 x 35 x 15 mm. Czujniki mogą być umieszczane na pracownikach, mocowane na przedmiotach, obiektach w różnej formie (np. mogą być zawieszone na szyi, przypięte do paska, założone na rękę, zamocowane do obiektu, ect.). Czujniki mogą być zastosowane w wielu branżach: energetyce, transporcie, handlu i produkcji. Czujniki UWB będą pracować z wykorzystaniem protokołu przemysłowego ECMA- 368.

Bramki UWB są odpowiedzialne za ustalanie pozycji bieżącej czujników UWB (tagów). Jedna bramka, ustawiona w procesie konfiguracji pełni rolę serwera komunikacyjnego służącego do przesyłania wszystkich informacji i danych geolokalizacyjnych za pomocą API typu REST do zewnętrznego systemu tj. programu komputerowego zintegrowanego z opracowanym systemem. Bramki mają w sobie układ UWB, pozwalają na komunikację z czujnikami UWB (tagami) oraz mają interface Wi-Fi oraz Ethernet, umożliwiające połączenie z internetem. Dzięki takiemu podejściu można budować dużą topologię sieci obsługującej nieograniczoną liczbę tagów.

Wraz z wdrożeniem wyników Projektu do eksploatacji, czujniki stały się częścią systemu służącego do monitorowania osób i przedmiotów poruszających się po obiekcie, np. zakładzie pracy, hali, magazynie. Informacje i alerty pochodzące z czujników służą do ostrzegania kierownictwa i zarządzających obiektami oraz strefami o podwyższonym zagrożeniu albo terenami zamkniętymi o przekroczeniu granicy/terenu, i o wejściu intruza albo osoby niepożądanej na teren zamknięty lub o ograniczonym dostępie.

Dzięki wdrożeniu wyników projektu zbudowaliśmy kompletny system z aplikacją webową pokazującą aktualne położenie monitorowanych obiektów.

Spółka Meritus Systemy Informatyczne sp. z o.o. od wielu lat rozwija swoje oprogramowanie o nazwie merSoft ERP. Po zakończeniu realizacji projektu został wydzielony moduł o nazwie merSoft RTLS, który został zintegrowany z czujnikami i bramkami. Spółka zaimplementowała API typu REST do wizualizacji poruszających się obiektów.

System jest oferowany firmom, które posiadają potrzebę kontrolowania stref newralgicznych i strategicznych, chcących optymalizować rozmieszczenie obiektów dzięki mapom ciepła.

Nowy produkt został zaoferowany na rynku w ramach nowego, kompletnego, zintegrowanego oprogramowania merSoft ERP albo w formie SaaS (usługi internetowej) do której dołączane będą czujniki. Niezależnie, Spółka zaoferuje czujniki w formie samych urządzeń.