‹ Powrót

Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu

Meritus Systemy Informatyczne sp. z o.o. w dniu 16.04.2020 podpisała umowę z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych o dofinansowanie projektu pod tytułem: „System mobilnego zarządzania procesami technologicznymi Przemysłu 4.0 wykorzystujący sztuczną inteligencję”.

Numer wniosku o dofinansowanie: RPMA.0I.02.00-14-b528/18

Realizację Projektu rozpoczęto: 01.01.2019
Data zakończenia realizacji Projektu: 31.10.2021

Źródła finansowania projektu

Wartość projektu: 4 713 594,00 zł
Kwota dofinansowania: 3 622 142,95 zł

Streszczenie Projektu

Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie systemu mobilnego zarządzania procesami technologicznymi dla Przemysłu 4.0 wykorzystującego sztuczną inteligencję / ang. Al - Artificial Intelligence /, który wpisuje się w koncepcje inteligentnych fabryk. Proponowane rozwiązanie będzie dostępne globalnie w chmurze i realizowało obsługę wybranych procesów technologicznych klienta. System dzięki sztucznej inteligencji będzie łączył parametry procesów technologicznych z wymaganiami środowiskowymi, bezpieczeństwem i diagnostyką.

Rozwiązanie jest oryginalnym, innowacyjnym i kompleksowym podejściem do postrzegania i zarządzania procesami produkcyjnymi, w szczególności procesami technologicznymi, ich efektami i zagadnieniami powiązanymi.


Cele szczegółowe projektu:

a) predykcja zagrożeń;
b) wsparcie decyzji użytkownika w stanach awarii oraz awarii złożonych /stany alarmowe pochodzą z kilku obszarów, np.: technologii, środowiska, infrastrukturym bezpieczeństwa/;
c) budowanie świadomości pracowników, że ich działania związane bezpośrednio z produkcją mają istotny wpływ na bezpieczeństwo osób i mienia, ochronę środowiska, infrastrukturę, czyli zasoby rzeczowe przedsiębiorstwa, jakość produkowanych wyrobów, a także koszty ich serwisowania, utrzymanie dobrych relacji z klientem, a w konsekwencji na przychody przedsiębiorstwa i ich samych;
d) ograniczenie do niezbędnego minimum informacji dostarczanych dla użytkownika, dostosowanej do jego wykształcenia/wiedzy i poziomu technicznego;
e) zastosowanie uniwersalnego projektowania zgodnego z wymaganiami ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań mobilnych, co w przypadku osób starszych i z niepełnosprawnościami powinno sprzyjać ich aktywności zawodowej.


Odbiorcami systemu będą firmy mikro, małe, średnie i duże oraz przedsiębiorstwa sieciowe /firmy sektora MSP, a w szczególności o zdolnościach mechanizmów sieciowych/.

Użytkownikami systemu będą pracownicy ww. firm odpowiedzialni za produkcję, jej bezpośrednie efekty, tzn.:

  • wielkość, jakość i terminowość produkcji;
  • serwis gwarancyjny/pogwarancyjny i zdlaną diagnostykę wyrobów;
  • zapewnienie ciagłości dostaw energii i innych zasobów;
oraz działy, które są odpowiedzialne za:

  • bezpiecześtwo osób i mienia, BHP i PPOŻ;
  • ochronę środowiska;
  • utrzymanie stanu technicznego urządzeń, maszyn i linii produkcyjnych, infrastruktury całego przedsiębiorstwa;
  • funkcjonowalnie systemów teleinformatycznych.