Meritus Systemy Informatyczne sp. z o.o. w dniu 27 września 2019r. podpisał umowę z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości o dofinansowanie, w ramach Działania 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, projektu pod tytułem: „Opracowanie dokumentacji wraz z 3 prototypami czujników, służącymi do testów i certyfikacji, oraz bramek pracujących w technologii UWB ładowanych za pomocą pola elektromagnetycznego”.

Numer wniosku o dofinansowanie: POIR.02.03.02-14-0011/19
Data złożenia wniosku: 2019-04-21 21:09:49
Numer naboru: Runda I konkurs nr 1/2019

Realizację Projektu rozpoczęto: 2019.07.01
Data zakończenia realizacji Projektu: 2019.12.31

Wartość projektu: 246 000,00 PLN
Kwota dofinansowania: 170 000,00 PLN
PARP


Streszczenie projektu

Celem projektu jest opracowanie technologii w formie pełnej dokumentacji produkcyjnej pozwalającej na wyprodukowanie czujników UWB (tagów) oraz bramek UWB pracujących w technologii UWB (Ultra Wideband) w paśmie 5 GHz. Czujniki UWB (tagi) mają zostać zaprojektowane w taki sposób, żeby były kompaktowe (nie przekraczające rozmiarów 55 x 35 x 15 mm) i możliwe do zastosowania w wielu obszarach takich jak:

- energetyka
- transport
- handel
- produkcja

Czujniki UWB mają pracować z wykorzystaniem protokołu przemysłowego na przykład takiego jak ECMA- 368. Czujniki te mają być częścią systemu do monitorowania poruszania się obiektów po zakładzie pracy oraz ostrzegania o naruszaniu obszarów zabronionych. Wybrana bramka wchodząca w skład projektu będzie pracowała w trybie serwera udostępniając API poprzez które możliwe będzie komunikowanie się ze wszystkimi czujnikami pobierając od nich dane geolokalizacyjne. W ramach tego projektu opracowana zostanie technologia odczytywania wszystkich czujników UWB (tagów) oraz synchronizowania danych w czasie tak, żeby wszystkie odczyty dotyczyły tego samego punktu w czasie. Dodatkowo opracowane zostanie oprogramowanie wbudowane w bramki UWB, które będzie określało położenie danego czujnika (tagu).

W ramach projektu powstanie pełna dokumentacja sprzętowa pozwalająca na wyprodukowanie czujników UWB (tagów), bramek UWB wraz z 4 dostarczonymi prototypami (2 czujniki UWB i 2 bramki UWB), które przejdą niezbędną certyfikację dopuszczającą do sprzedaży. Dodatkowo dostarczona zostanie kompletna dokumentacja instruująca w jaki sposób instalować oprogramowanie na tych urządzeniach. Dostarczone zostaną również kody źródłowe autorskich programów oraz wszystkie zewnętrzne biblioteki.