6 października odbyła się konferencja w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie poświęcona obchodom jubileuszu 25-lecia Katedry Rachunkowości Menedżerskiej o tematyce "Projektowanie i monitorowanie innowacyjnych modeli biznesu – rola systemu informacyjnego rachunkowości". Nasza firma dostała zaproszenie do podzielenia się swoim dorobkiem naukowym i wiedzą na temat systemów wspomagających rachunkowość. Mieliśmy okazję opowiedzieć o technologii i rozwiązaniach stosowanych w systemach informatycznych w szczególności produkcyjnych i ERP.

Jak sztuczna inteligencja usprawnia pracę?


W ostatnim czasie intensywnie rozwijamy dział badawczy zajmujący się zagadnieniami sztucznej inteligencji, machine learning oraz big data. Realizujemy również projekt w powiązaniu z SGH dotyczący automatyzacji procesów zbierania danych kosztowych w firmie produkcyjnej i wyciągania wniosków czy wyprodukowanie danego produktu jest opłacalne oraz obliczenie w sposób automatyczny kosztu wytworzenia go. Z tego powodu chcieliśmy podzielić się naszą wiedzą i przedstawiliśmy w skrócie historię rozwoju technologii sztucznej inteligencji oraz koncepcję powyższego projektu.

Idea całego systemu opiera się na różnego rodzaju czujnikach które zbierają dane o pracy maszyn oraz o położeniu pracowników, przez
 co jesteśmy w stanie określić, gdzie dana osoba się znajduje i czy jest w pobliżu jakiejś maszyny. Dane te są przesyłane pomiędzy czujnikami, które budują swoją sieć, a następnie są zapisywane w centralnej bazie danych. W celu przetworzenia tak dużej ilości danych konieczne jest wykorzystanie mechanizmów samouczących, które będą w stanie zaklasyfikować pracownika, maszynę do wytwarzanego produktu. System będzie się uczył, kiedy dany pracownik znajdujący się obok maszyny poświęca czas na produkcję produktu, kiedy na konserwację albo na jeszcze inną czynność.
Meritus sztuczna inteligencja konferencja SGH
Meritus sztuczna inteligencja konferencja SGH

Proces uczenia jest krytyczny z punktu widzenia jakości otrzymywanych wyników podczas codziennej pracy systemu, dlatego należy go zaplanować w optymalny sposób. Do tego typu klasyfikacji wykorzystywane są różnego rodzaju algorytmy jak np. sieci neuronowe. Otrzymane w taki sposób dane przekazywane są następnie do modelu matematycznego używanego przez nowoczesny rachunek kosztu.

Główną korzyścią przedstawionej koncepcji jest maksymalnie zautomatyzowany proces pozyskiwania danych z czujników oraz wyciąganych wniosków przez sztuczną inteligencję. Zmniejszamy tym samym potrzebę wykorzystania ludzi na rzecz zwiększenia wykorzystania komputerów. W obecnych rozwiązaniach rachunkowości właśnie ten proces był najkosztowniejszy. Koncepcja ta wpisuje się w obecne trendy technologiczne takie jak: Internet Rzeczy (IoT – Internet of Things), sztuczna inteligencja (AI – Artificial Intelligence), lokalizacja wewnątrz budynków (IPS – Indoor Positioning System) oraz przemysł 4.0 (Industry 4.0), który łączy w sobie wcześniejsze trzy zagadnienia.

Zaobserwowaliśmy, że przedstawiona przez nas koncepcja systemu wzbudziła duże zainteresowanie publiczności, ponieważ podczas panelu dyskusyjnego otrzymaliśmy wiele pytań. Więcej informacji o projekcie i konferencji można uzyskać na stronach SGH oraz zadając bezpośrednio nam pytania.
Meritus sztuczna inteligencja konferencja SGH
Meritus sztuczna inteligencja konferencja SGH