Podpisaliśmy umowę o dofinansowanie do projektu z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych

Meritus Systemy Informatyczne sp. z o.o. w dniu 16 kwietnia 2020r. podpisała umowę z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych o dofinansowanie projektu pod tytułem: „System mobilnego zarządzania procesami technologicznymi Przemysłu 4.0 wykorzystujący sztuczną inteligencję”.

Podpisaliśmy umowę o dofinansowanie do projektu NCBR

Meritus Systemy Informatyczne sp. z o.o. w dniu 19 listopada 2019r. podpisała umowę z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju o dofinansowanie, w ramach konkursu „Ścieżka dla Mazowsza”, projektu pod tytułem: „Opracowanie innowacyjnego systemu składającego się z inteligentnych sensorów mierzących krytyczne parametry taboru kolejowego oraz aplikacji webowej do przetwarzania, monitorowania i analizowania danych za pomocą mechanizmów sztucznej inteligencji.”.

Podpisaliśmy umowę o dofinansowanie do projektu PARP

Meritus Systemy Informatyczne sp. z o.o. w dniu 27 września 2019r. podpisał umowę z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości o dofinansowanie, w ramach Działania 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, projektu pod tytułem: „Opracowanie dokumentacji wraz z 3 prototypami czujników, służącymi do testów i certyfikacji, oraz bramek pracujących w technologii UWB ładowanych za pomocą pola elektromagnetycznego”.

Podpisaliśmy umowę o dofinansowanie do projektu NCBR

Meritus Systemy Informatyczne sp. z o.o. w dniu 26 listopada 2018r. podpisała umowę z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju o dofinansowanie, w ramach Działania 1.1.: Projekty B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, celem realizacji projektu pod tytułem: „Opracowanie innowacyjnego produktu i technologii obejmujących inteligentne algorytmy, oprogramowanie oraz sensory do automatycznego alokowania przyczynowo-skutkowego kosztów z zastosowaniem nowoczesnego rachunku kosztów (NRK) w podmiotach o wysokim poziomie skomplikowania procesów technologicznych”.

AiTech sp. z o.o. udostępnia nowy system do skanowania faktur eksportujący dokumenty do naszego systemu merSoft ERP

Pisaliśmy niedawno o współpracy z firmą AiTech sp. z o.o. nad systemami opartymi o sztuczną inteligencję. Teraz chcieliśmy zaprezentować i jednocześnie zarekomendować najnowszy produkt powstały z naszym udziałem. A co najważniejsze, dzięki naszemu partnerstwu skanujfakture.pl oferuje eksport dokumentów do naszego systemu merSoft ERP, dziękujemy!

Razem z nową spółką AiTech ds. sztucznej inteligencji skończyliśmy prace nad OCR formularzy

Firma AiTech spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powstała w celu pracy nad tematami sztucznej inteligencji. W jej skład wchodzą pracownicy którzy posiadają certyfikaty ukończenia kursów o tematyce sztucznej inteligencji, machine learning oraz big data z takich uczelni jak Stanford University (prowadzący między innymi Andrew Ng) czy University of Toronto (prowadzący Geoffrey Hinton). Czerpiąc wiedzę od liderów tej tematyki jesteśmy w stanie opracować skomplikowane systemy pomagające w codziennym życiu.

Biuro rachunkowe kontisto zostało naszym partnerem

Nowoczesne biuro rachunkowe kontisto zostało naszym partnerem dając swoim klientom unikalną usługę logowania się do swojego programu i współpracy w pełnym zakresie. Klient biura rachunkowego zyskuje możliwość wprowadzania samemu dokumentów z dołączaniem skanów dzięki czemu koszt obsługi znacząco zostaje obniżony, a dodatkowo może weryfikować wszystkie swoje zapisy księgowe. Wspólna usługa pozwala na prowadzenie zarówno pełnej księgowości jak i kpir.

Wygraliśmy przetarg na budowę systemu web oraz aplikacji na iphone i android dla ITR (Instytut Tele- i Radiotechniczny)

Chcieliśmy przekazać dobrą wiadomość, że wygraliśmy przetarg na opracowanie systemu webowego oraz aplikacji dla Apple iOS i Google Android na zamówienie Instytutu Tele- i Radiotechnicznego. Jest to znaczący projekt dla naszej firmy podczas którego będziemy mogli wykazać się naszą wiedzą i zdolnościami zespołu. Jest to dla nas tym bardziej ważny projekt, gdyż pierwszy raz będziemy tworzyć oprogramowanie dla instytucji państwowej.

Meritus o sztucznej inteligencji w rachunkowości na konferencji z okazji 25-lecia Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH w Warszawie

6 października odbyła się konferencja w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie poświęcona obchodom jubileuszu 25-lecia Katedry Rachunkowości Menedżerskiej o tematyce "Projektowanie i monitorowanie innowacyjnych modeli biznesu – rola systemu informacyjnego rachunkowości". Nasza firma dostała zaproszenie do podzielenia się swoim dorobkiem naukowym i wiedzą na temat systemów wspomagających rachunkowość.

Dlaczego system ERP online jest lepszym wyborem dla Twojej firmy?

System ERP jest to oprogramowanie do zarządzania firmą, w którym można tak ustawić parametry, żeby pozwalało obsłużyć wszystkie procesy w danej firmie. Taka parametryzacja znacznie usprawnienia obsługę całego systemu, a także automatyzuje wiele operacji, które do tej pory były wykonywane przez pracowników.

System merSoft ERP zmienia wygląd na Material

Nadchodząca wersja merSoft ERP będzie posiadała zmienniony wygląd który poprawi intuicyjność całego systemu. Dzięki tej zmianie poprawimy znacząco pracę na telefonach i tabletach.