Polityka prywatności

Polityka prywatności serwisu Meritus.pl

Portal internetowy Meritus

Portal internetowy Meritus (zwany dalej “Witryną”) jest prowadzony przez spółkę Meritus Systemy Informatyczne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres siedziby: ul. Prosta 70, 00-838 Warszawa (zwaną dalej “Meritus”).

Zaufanie jest fundamentalną wartością naszej spółki. W Meritus wierzymy, że ochrona prywatności oraz ochrona danych osobowych naszych klientów jest nieodłączną wartością przyczyniającą się do budowy wzajemnego zaufania. W związku z tym, Meritus stosuje przepisy prawne zapewniające najwyższy poziom ochrony danych osobowych oraz nieustannie dąży do udoskonalania swojej działalności w tym zakresie. Państwa dane osobowe przetwarzane są w oparciu o obowiązujące przepisy prawa w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO“).

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich ze strony meritus.pl

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Meritus Systemy Informatyczne Sp. z o.o. ul. Prosta 70, 00-838 Warszawa. W sprawach dotyczących ochrony Waszej prywatności, możecie się z nami skontaktować pod adresem e-mail: rodo@meritus.pl

2. Czym są dane osobowe?

Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.

3. Jakie dane osobowe są przetwarzane?

3.1. Dane wprowadzone przez Użytkownika

Jeżeli chcecie nam zadać pytanie przez formularz kontaktowy, prosimy o podanie Waszych danych identyfikacyjnych (imię, nazwisko) oraz danych kontaktowych (e-mail, telefon). Dane będą wykorzystane po to, aby móc odpowiedzieć na zadane przez Was pytanie a także – o ile wyrazicie zgodę – aby móc przesyłać Wam informację o naszej ofercie.

3.2. Automatycznie zapisywane dane osobowe

W celu dostarczenia niezbędnych dla Was informacji na naszej stronie, Meritus przetwarza również dane w następującym zakresie:

 • adres strony (podstrony), którą Państwo odwiedzają na naszej stronie internetowej;
 • adres strony internetowej z której byli Państwo bezpośrednio przekierowani na naszą stronę (tzw. “odsyłacz”);
 • datę oraz godzinę Państwa wizyty;
 • właściwości Państwa urządzenia, a w szczególności systemu operacyjnego, przeglądarki internetowej oraz rozmiaru okna przeglądarki;
 • adres IP Państwa urządzenia;
 • numery identyfikacyjne przechowywane na Państwa urządzeniu, dzięki którym możemy rozpoznać je na naszej stronie. Numery identyfikacyjne są przechowywane w tzw. plikach cookies bądź eTagach;
 • identyfikatory urządzenia, na które składają się indywidualne cechy Państwa urządzenia mobilnego. Identyfikatory urządzenia umożliwiają nam rozpoznanie Państwa urządzenia na naszej stronie. Przykładami identyfikatorów urządzeń są: „Ad-ID" systemu operacyjnego iOS lub „Identyfikator wyświetlania reklam" systemu operacyjnego Android.

4. Kiedy przetwarzamy Państwa dane osobowe?

4.1. Zawieranie umów oraz uzyskanie informacje przed zawarciem umowy na wyraźne żądanie Użytkownika

Wszelkie podane przez Państwa dane osobowe są przetwarzane podczas udzielania odpowiedzi na pytanie zadane przez formularz kontaktowy oraz podczas wysyłania Wam informacji marketingowych – pod warunkiem, że wyrazicie na to zgodę. O ile nie określono inaczej w poniższych postanowieniach, podstawą prawną do przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (niezbędność przetwarzania do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy) a w przypadku wysyłania informacji marketingowych podstawą tą będzie odrębnie wyrażona i całkowicie dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

4.2. Korzystanie ze strony internetowej – Pliki cookies

Państwa dane osobowe przetwarzamy również w celu stworzenia jak najlepszej oferty produktów dopasowanej do Państwa potrzeb. Chcemy również, aby Państwa wizyta na stronie meritus.pl była w najwyższym stopniu dla Państwa przejrzysta oraz przyjemna. Z tego powodu przetwarzamy posiadane Państwa dane osobowe w postaci plików cookies. Podstawą prawną do przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO czyli wyrażona przez Państwa zgoda.

Zgodę możecie w każdej chwili wycofać zmieniając ustawienia przeglądarki z której korzystacie. Na stronie możecie też wybrać czy chcecie, aby pliki cookies inne niż niezbędne były stosowane.

5. Cele przetwarzania danych

5.1 Formularz kontaktowy

Aby udostępnić Państwu wygodny kanał komunikacji, oferujemy możliwość skorzystania z formularza kontaktowego, za pomocą którego możecie zadać pytanie przed zawarciem umowy.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (niezbędność przetwarzania do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy).

Podanie powyżej wskazanych danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do utworzenia osobistego konta użytkownika.

5.2 Przesyłanie informacji handlowych

Jeśli wyrazicie zgodę, będziemy przesyłać Wam informacje handlowe drogą elektroniczną. Dzięki temu będziecie mogli na bieżąco otrzymywać informacje o naszej ofercie i korzystać z wielu możliwości wspomagających rozwój Waszego biznesu. Wyrażoną zgodę będziecie mogli w każdej chwili wycofać poprzez wysłanie krótkiego maila o przykładowej treści : „cofam zgodę na marketing” na adres : rodo@meritus.pl. Wasze żądanie zostanie uwzględnione niezwłocznie i bez żadnych dodatkowych warunków. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO a także art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogę elektroniczną.

5.3 Prawidłowość realizacji usług, dochodzenie roszczeń i obrona przed nimi

Liczymy, że współpraca z Państwem będzie przebiegała harmonijnie i bez zakłóceń. Jednakże w sytuacji, gdyby doszło do sporu, Wasze dane będą mogły być wykorzystane aby obronić się przed ewentualnymi roszczeniami lub móc ich skutecznie dochodzić. Mogą też okazać się niezbędne aby wykazać, że prawidłowo zrealizowaliśmy usługę.

Podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes prawny Meritus, polegający na możliwości dochodzenia roszczeń, obrony przed nimi a także wykazania prawidłowości wykonanych usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

W tym przypadku macie prawo do wniesienia sprzeciwu przeciwko dalszemu przetwarzaniu danych osobowych w ww. celu, ale sprzeciw ten musi być podyktowany Waszą szczególną sytuacją.

6. Odbiorcy danych

Odbiorcami Państwa danych mogą być podmioty, które wspierają nas w obsłudze naszych procesów biznesowych – mogą to być podmioty świadczące usługi informatyczne i księgowe. Takie podmioty współpracują z nami na podstawie odrębnych umów i przetwarzając Państwa dane są zobowiązane do stosowania naszych poleceń i instrukcji

7. Systemy śledzenia dla celów analizowania strony internetowej

7.1. Warunki ogólne

Chcemy, aby nasze strony internetowe były zaprojektowane w najlepszy z możliwych sposobów. Dlatego w celu nieustannego dążenia do poprawy jakości wykorzystujemy narzędzia “śledzące”, które umożliwiają nam monitorowanie skuteczności ofert sieciowych. Narzędzi monitoringu sieci używamy do gromadzenia następujących danych:

 • Za pomocą jakich linków użytkownicy online przekierowywani są na stronę meritus.pl ;
 • Które z naszych stron są odwiedzane, kiedy, jak często i w jakiej kolejności?
 • Jakich informacji użytkownicy wyszukują na naszej stronie?
 • Które linki bądź oferty są otwierane przez użytkowników naszej strony?

Na podstawie tych informacji zestawiamy statystyki, które pomagają nam zrozumieć odpowiedzi na następujące pytania:

 • Które zakładki są w szczególności atrakcyjne dla użytkowników naszej strony internetowej?
 • Które artykuły są najbardziej interesujące dla naszych użytkowników?
 • Jakie usługi powinniśmy oferować naszym użytkownikom.


W szczególności korzystamy z automatycznie zbieranych danych, o których mowa w punkcie 3.2 powyżej. Na ich podstawie są pod pseudonimem tworzone są anonimowe profile użytkowników, w których przechowujemy dane.

7.2. Google Analytics.

Niniejszy serwis internetowy używa Google Analytics, internetową usługę analityczną dostarczaną przez Google Inc. („Google“), USA. Google Analytics używa plików cookie, które umożliwiają analizę korzystania przez Państwa z serwisu. Informacje wytworzone przez plik cookie na temat Państwa korzystania z tego serwisu są przekazywane i zapisywane na serwerze Google. W niniejszym serwisie internetowym aktywowano anonimizację adresów IP, która powoduje wcześniejsze skrócenie adresów IP użytkowników Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych sytuacjach przekazywany jest pełny adres IP do serwera Google w USA i tam skracany. Na zlecenie niniejszego serwisu internetowego Google będzie wykorzystywał te informacje, aby przeanalizować korzystanie z serwisu przez użytkowników w celu przygotowania raportów na temat aktywności w serwisie internetowym oraz świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z serwisu i Internetu na rzecz właściciela serwisu internetowego.

Adres IP przekazany w ramach Google Analytics z Państwa przeglądarki internetowej nie będzie łączony z innymi danymi Google.

Mogą Państwo uniemożliwić zapisywanie plików cookie poprzez odpowiednie ustawienia Państwa przeglądarki; wskazujemy jednak na to, że w takim wypadku nie będą Państwo ewentualnie mogli korzystać w pełnym zakresie ze wszystkich funkcji niniejszego serwisu internetowego. Ponadto użytkownicy mogą uniemożliwić gromadzenie przez Google danych wytworzonych przez pliki cookie oraz odnoszących się do Państwa korzystania z serwisu internetowego (łącznie z Państwa adresem IP) jak i przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

Dane strony trzeciej: Google Dublin, Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001.

Warunki użytkowania: http://www.google.com/analytics/terms/pl.html

Polityka Prywatności: https://policies.google.com/privacy?hl=pL

Sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych:

W każdym momencie mogą Państwo zgłosić sprzeciw wobec gromadzenia oraz przetwarzania danych związanych z użytkowaniem strony Google (w tym również Państwa adres IP) poprzez pobranie oraz instalację wtyczki w Państwa przeglądarce, która jest dostępna pod następującym adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

7.3. Google Adwords / Remarketing

Korzystamy również z funkcji remarketingu w Google AdWords w Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (zwane dalej "Google").

Remarketing w systemie Google AdWords jest funkcją, która po zaimplementowaniu odpowiedniego kodu w witrynie pozwala na stworzenie spersonalizowanego przekazu dla odbiorcy, który wcześniej przeglądał daną stronę/strony w witrynie Google w celu stworzenia targetowanych na Państwa potrzeby reklam. W tym celu, w Państwa przeglądarce są przechowywane pliki cookie gromadzone z poszczególnych stron odwiedzanych przez Państwa za pośrednictwem przeglądarki Google. Odwiedziny użytkowników gromadzone są za pomocą plików cookie, które służą do identyfikacji przeglądarki internetowej urządzenia, a nie danych osobowych; dane osobowe nie są przechowywane. Oczywiście mogą Państwo także odwiedzać nasz serwis internetowy bez umieszczania plików cookie w Państwa przeglądarce. W każdej chwili mogą Państwo ograniczyć lub dezaktywować zapisywanie plików cookie przez Google, postępując zgodnie ze wskazanym linkiem oraz instalując umieszczonej tam wtyczki: www.google.com/settings/ads/plugin. Więcej informacji na temat Google AdWords oraz polityki prywatności Google znajdą Państwo pod adresem: www.google.com/privacy/ads

7.4. Google Adwords / Śledzenie konwersji

Meritus korzysta z systemu reklamowego Google AdWords, usługi świadczonej przez Google Inc. z siedzibą w USA („Google”), i możliwości, które daje ten system w zakresie śledzenia konwersji. Jeżeli Użytkownik trafi na naszą stronę przez reklamę Google, Google AdWords zapisze w przeglądarce plik cookie, który umożliwi nam zebranie statystyk na temat aktywności Użytkownika na naszej stronie. Pliki te przestają być aktywne po 30 dniach, nie zawierają żadnych danych osobowych i dlatego nie są wykorzystywane do identyfikacji personalnej. Jeżeli w trakcie aktywności plików cookie odwiedzą Państwo strony witryny reklamodawcy, Google i reklamodawca otrzymają informacje, że reklama została wyświetlona. Każdy klient Google AdWords otrzymuje inny plik cookie. W związku z tym plików cookie nie można śledzić za pośrednictwem stron internetowych klientów AdWords. Informacje zebrane za pomocą pliku cookie konwersji służą do generowania statystyk konwersji dla reklamodawców AdWords, którzy wybrali śledzenie konwersji. Klienci otrzymują łączną liczbę użytkowników, którzy kliknęli reklamę i zostali przekierowani na stronę tagu śledzenia konwersji. Jednak nie otrzymają Państwo żadnych informacji pozwalających na identyfikację użytkowników. W każdej chwili mogą Państwo ograniczyć lub dezaktywować zapisywanie plików cookie przez Google, postępując zgodnie ze wskazanym linkiem oraz instalując umieszczonej tam wtyczki: www.google.com/settings/ads/plugin. Więcej informacji na temat Google Adword oraz polityki prywatności Google znajdą Państwo pod adresem: www.google.com/privacy/ads

7.5. Doubleclick dostarczane przez Google

Planujemy również wykorzystać również urządzenie DoubleClick Google. DoubleClick Google jest usługą Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Doubleclick firmy Google zostało stworzone w celu przedstawienia reklam odpowiednich dla Państwa. Reklamy te są wyświetlane w naszej witrynie i witrynach firm zewnętrznych, które również współpracują z Google.

Nasza strona przechowuje tzw. pliki cookie za pomocą których tworzone są anonimowe profile Użytkowników w których przechowujemy dane. Google używa tych plików w celu rozpoznania Państwa przeglądarki podczas odwiedzin na naszej witrynie (lub innych witrynach, których dostawcy wykorzystują Doubleclick dostarczane przez Google). W ten sposób Google próbuje zebrać następujące informacje:

 • Jakie strony były przez Państwa odwiedzane?
 • Które z reklam zostały przez Państwa otworzone?


Na podstawie tych informacji Google wybiera reklamy, które zostają Państwu przedstawione. Mogą Państwo zarządzać wyświetlaniem takich reklam przez Google tutaj. Więcej informacji o reklamach Google można znaleźć tutaj. Aby uzyskać więcej informacji na temat praktyk ochrony prywatności Google, proszę kliknąć tutaj.

Google obsługuje swoje serwery w USA, tj. w kraju trzecim poza UE. Usługa DoubleClick firmy Google przesyła Państwa dane do tych serwerów. W Komisji UE do tej pory nie podjęto decyzji zapewniającej o odpowiednim poziomie ochrony danych przez USA. Jednak Google stosuje najwyższe standardy bezpieczeństwa a przy przekazywaniu danych stosuje mechanizmy prawne legalizujące ten transfer tj. Wiążące reguły korporacyjne lub standardowe klauzule umowne.

Podstawą prawną do integracji Doubleclick przez Google opisane w tej sekcji jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (uzasadniony interes administratora, w oparciu o nasz interes w zakresie promowania strony internetowej w celach reklamowych). Google gromadzi i przetwarza dane powstające w tym kontekście na własną odpowiedzialność.

7.6. Wtyczki Facebook i LinkedIn

Na stronie meritus.pl umożliwiamy korzystanie z wtyczki społecznościowej portalu społecznościowego Facebook.com oraz z wtyczki do portalu LinkedIn . Wtyczki są oznaczone logo portalu jego ikoną. W przypadku uruchomienia przez Użytkownika strony internetowej, która zawiera taką wtyczkę, przeglądarka utworzy bezpośrednie połączenie z serwerem Facebook lub LinkedIn (w zależności od wyboru wtyczki przez Użytkownika. Zawartość wtyczki zostaje przez wybrany portal bezpośrednio przekazana do przeglądarki i przez nią włączona w stronę internetową. Meritus nie ma w tym zakresie żadnego wpływu na rozmiar danych, które Facebook lub LinkedIn pobiera za pomocą tej wtyczki. Poprzez włączenie wtyczki Meritus otrzymuje jedynie informację, że Użytkownik uruchomił odpowiednią stronę internetową tej odsłony. Informacji na temat celu i zasięgu pozyskiwania danych przez Facebook lub LinkedIn oraz zakresu ich przetwarzania i użytkowania, jak również praw i możliwości ustawień ochrony prywatności, należy szukać w odpowiedniej dokumentacji dotyczącej polityki prywatności serwisu Facebook lub LinkedIn.

W zakresie korzystania z wtyczek, zarówno Meritus jak i portale Facebook oraz LinkedIn są współadministratorami danych. Jeżeli chcecie Państwo skorzystać ze swoich praw w związku z przetwarzaniem danych związanych z korzystaniem z serwisu meritus.pl – zwróćcie się do nas. Wszystkie Wasze prawnie uzasadnione żądania będą niezwłocznie spełnione.

8. Okres przechowywania

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przetwarzamy Twoje dane osobowe przez czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel. Po tym okresie Twoje dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone.

O szczegółowych okresach przechowywania danych będziemy Państwa informować w obowiązkach informacyjnych przedstawianych podczas zbierania danych.

Dane zbierane w ramach analizowania strony internetowej będą przechowywane do czasu wycofania przez Państwa zgody na wykorzystanie plików cookies, zbieranych w tym celu. Przypominamy, że zgodę możecie wycofać w każdym czasie zmieniając ustawienia przeglądarki.

9. Prawa związane z przetwarzaniem danych

W odniesieniu do danych osobowych dotyczących użytkownika strony mają Państwo wobec nas następujące prawa:

 • Prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych – na tej podstawie osobie zgłaszającej takie żądanie Administrator przekazuje informację o przetwarzaniu danych osobowych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym dane osobowe są ujawniane i planowanym terminie ich usunięcia;
 • Prawo do sprostowania danych – na tej podstawie Administrator usuwa ewentualne niezgodności lub błędy dotyczące przetwarzanych danych osobowych, oraz uzupełnia je lub aktualizuje, jeśli są niekompletne lub uległy zmianie;
 • Prawo do usunięcia danych – na tej podstawie możecie Państwo żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane;
 • • Prawo do ograniczenia przetwarzania – na tej podstawie Administrator zaprzestaje dokonywania operacji na danych osobowych, z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji, lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzji organu nadzorczego, zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych);
 • Prawo do przenoszenia danych – na tej podstawie, w zakresie w jakim dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą, Administrator wydaje dane dostarczone przez Państwa, w formacie pozwalającym na ich odczyt komputerowy. Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi – jednak pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Administratora jak i tego innego podmiotu;
 • Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu;
 • Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania w innych celach także Państwu przysługuje, jednak jest uzależnione od Państwa szczególnej sytuacji i nie musi zostać uwzględnione przez Administratora.


Wniosek dotyczący realizacji praw opisanych powyżej można złożyć za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres : ul. Prosta 70, 00-838 Warszawa lub drogą e-mailową pod adresem : rodo@meritus.pl

Wycofania zgody na dalsze przetwarzanie danych w związku z wykorzystaniem plików cookies można w łatwy sposób dokonać poprzez zmianę ustawień przeglądarki z której korzystacie.

Wniosek powinien w miarę możliwości precyzyjnie wskazywać, czego dotyczy żądanie, tj. w szczególności: kto składa wniosek, z którego uprawnienia z opisanych powyżej chce skorzystać osoba składająca wniosek; jakich celów przetwarzania dotyczy żądanie (np. cele marketingowe, cele analityczne, itp.).

Jeżeli Administrator nie będzie w stanie ustalić treści Państwa żądania lub zidentyfikować osoby składającej wniosek w oparciu o dokonane zgłoszenie, zwróci się do Państwa o dodatkowe informacje.

Odpowiedź na zgłoszenie zostanie udzielona niezwłocznie, nie później niż w ciągu miesiąca od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu, Administrator poinformuje Państwa o przyczynach takiego przedłużenia.

Odpowiedź będzie udzielana na adres e-mail z którego przesłano wniosek, a w przypadku wniosków skierowanych listownie, listem poleconym na adres wskazany przez wnioskodawcę, o ile z treści listu nie będzie wynikała chęć otrzymania informacji zwrotnej na adres e-mail (w takim przypadku należy podać adres e-mail).

Mają Państwo także prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku przypuszczenia o przetwarzaniu danych osobowych niezgodnie z rozporządzeniem (RODO).

10. Przekazywanie danych osobowych do Państw Trzecich i Organizacji Międzynarodowych

W związku z korzystaniem z narzędzi marketingowych opisanych powyżej może dojść do przekazania Państwa danych osobowych do Państw Trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG),

Państwa dane osobowe będą przekazywane do Państw Trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) tylko w związku z faktem, iż dostawcy wspomagający świadczenie usług marketingowych posiadaja serwery położone poza obszarem EOG, na co nie mamy wpływu.

11. Zmiany w Polityce Prywatności

W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy RODO.

O wszelkich zmianach wprowadzonych do niniejszej Polityki prywatności zostaniesz powiadomiony drogą e-mailową.

Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 01.09.2021 r.

12. Pytania

Jeśli mają Państwo pytania lub sugestie dotyczące ochrony danych, prosimy o kontakt z za pośrednictwem poczty e-mail rodo@meritus.pl lub przez e-mail na adres: kontakt@meritus.pl

Stan na: wrzesień 2021
logo
Meritus Systemy Informatyczne Sp. z o.o.ul. Prosta 70, 00-838 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
NIP: 118-209-42-36 REGON: 146836567KRS: 0000476119BDO: 000533844Kapitał własny: 100 000 zł

social media

Social Media Meritus

Zapraszamy do obserwowania profilu Meritus Systemy Informatyczne na LinkedIn i uczestnictwa w rozwoju wspólnej sieci kontaktów. Jako aktywny członek linkedinowej społeczności specjalistów, będziemy się z Państwem komunikować oraz dzielić aktualnościami i informacjami o działalności naszej spółki.