Projekt

MAZOWSZE/0033/19

Projekt pt. "Opracowanie innowacyjnego systemu składającego się z inteligentnych sensorów mierzących krytyczne parametry taboru kolejowego oraz aplikacji webowej do przetwarzania, monitorowania i analizowania danych za pomocą mechanizmów sztucznej inteligencji"
Termin realizacji: 01.01.2020 - 30.06.2022
project badge
project image

Źródła finansowania Projektu

Całkowity koszt Projektu
9 597 625pln
Kwota dofinansowania
7 952 665pln
Meritus Systemy Informatyczne Sp. z o.o. w dniu 19 listopada 2019 roku podpisała umowę z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju o dofinansowanie, w ramach konkursu „Ścieżka dla Mazowsza”. Celem projektu było opracowanie kompleksowego i innowacyjnego systemu do kontrolowania parametrów pojazdów kolejowych (wagonów). Projekt podzielony był na dwie równoległe części: sprzętową oraz aplikacyjną. Projekt został zrealizowany przez konsorcjum instytutu naukowego i firmy informatycznej.

W ramach projektu została utworzona platforma webowa zbierająca dane z czujników oraz analizująca je za pomocą mechanizmów sztucznej inteligencji. Przeznaczona jest do wykrywania anomalii w pojazdach kolejowych. Innowacyjne mechanizmy sztucznej inteligenci zostały zaprojektowanie w taki sposób, aby uczyły się bez podawania próbek tj. za pomocą technik uczenia bez nadzoru lub z częściowym nadzorem. Takie podejście pozwala na wykrywanie zdarzeń, których na etapie projektowania systemu nie da się przewidzieć.

W ramach prac projektowych opracowane zostały następujące czujniki:
  • czujnik załadunku badający czy dany wagon jest załadowany czy pusty. Dodatkowo czujnik dostarcza informacje o wadze całkowitej wagonu z dokładnością nie gorszą niż 30%;
  • czujnik temperatury maźnicy badający poprawność funkcjonowania łożysk w zestawie kołowym;
  • czujnik temperatury koła badający poprawność funkcjonowania hamulców;
  • czujnik akustyczny/wibracji badający anomalie związane z kołem tj. zgrubienia, spłaszczenia, pęknięcia;
  • czujnik geolokalizacyjny, jednostka centralna posiadająca umiejętność analizy i przetwarzania danych gromadzonych z pozostałych czujników za pomocą mechanizmów sztucznej inteligencji (embedded).

Odbiorcą wykonanego projektu są przewoźnicy kolejowi posiadający tabór kolejowy. System pozwala im m.in. zwiększać efektywność kluczowych procesów czy prowadzić proaktywną strategię konserwacji, w tym odpowiednio wcześnie planować naprawy zestawów szynowych.

12 stycznia 2021

Rozstrzygnięcie postępowania przetargowego

W wyniku przeprowadzonego i rozstrzygniętego postępowania przetargowego wykonawcą i dostawcą prac badawczo-rozwojowych dla Meritus Systemy Informatyczne Sp. z o.o. była Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Tele- i Radiotechniczny z siedzibą w Warszawie. W dniu 31 grudnia 2020 roku, spółka odebrała wyniki prac badawczo–rozwojowych zrealizowanych przez wykonawcę.
Zobacz więcej
arrow

22 kwietnia 2020

Podpisanie umowy z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych

Meritus Systemy Informatyczne Sp. z o.o. w dniu 16 kwietnia 2020 roku podpisał umowę z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych o dofinansowanie projektu pod tytułem: „System mobilnego zarządzania procesami technologicznymi Przemysłu 4.0 wykorzystujący sztuczną inteligencję”.
Zobacz więcej
arrow

27 listopada 2019

Podpisanie umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju

Celem projektu było opracowanie kompleksowego i innowacyjnego systemu do kontrolowania parametrów pojazdów kolejowych (wagonów). Projekt podzielony był na dwie równoległe części: sprzętową oraz aplikacyjną. Projekt został zrealizowany przez konsorcjum instytutu naukowego i firmy informatycznej.
Zobacz więcej
arrow

28 listopada 2018

Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Meritus Systemy Informatyczne Sp. z o.o. w dniu 26 listopada 2018 roku podpisał umowę z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju o dofinansowanie (w ramach Działania 1.1.: Projekty B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego)
Zobacz więcej
arrow
logo
Meritus Systemy Informatyczne Sp. z o.o.ul. Prosta 70, 00-838 WarszawaNIP: 118-209-42-36 REGON: 146836567Kapitał własny: 100 000 zł

social media

Social Media Meritus

Zapraszamy do obserwowania profilu Meritus Systemy Informatyczne na LinkedIn i uczestnictwa w rozwoju wspólnej sieci kontaktów. Jako aktywny członek linkedinowej społeczności specjalistów, będziemy się z Państwem komunikować oraz dzielić aktualnościami i informacjami o działalności naszej spółki.