POIR.02.03.02-14-0011/19-00

"Opracowanie dokumentacji wraz z trzema prototypami czujników, służącymi do testów i certyfikacji oraz bramek pracujących w technologii UWB ładowanych za pomocą pola elektromagnetycznego."

Źródła finansowania Projektu:

Całowity koszt Projektu: 246 000,00 zł
Całkowita kwota wydatków kwalifikowanych: 200 000,00 zł
Przyznane dofinansowanie: 170 000,00 zł
Środki kwalifikowane
Meritus Systemy Informatyczne sp. z o.o.: 30 000,00 zł

Zakończenie realizacji projektu

Spółka Meritus Systemy Informatyczne sp. z o.o. w dniu 31 grudnia 2019 r. (Beneficjent) odebrała wyniki prac badawczo – rozwojowych realizowanych przez jest Sieć Badawczą ŁUKASIEWICZ - Instytut Tele- i Radiotechniczny z siedzibą w Warszawie, Wykonawcę prac projektowych.

Więcej ›

Podpisanie umowy o dofinansowanie do projektu

Spółka Meritus Systemy Informatyczne sp. z o.o. w dniu 27 września 2019r. (Beneficjent) podpisała umowę z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości o dofinansowanie Projektu w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ze środków Programu Operacyjnego Inteligenty Rozwój 2014-2020.

Więcej ›